Actualitat

Normativa i empresa

Llei Reforma Autònoms
La Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom articula una sèrie de mesures dirigides a disminuir

Motivació i lideratge

Lideratge Positiu
La Universitat de Harvard, porta temps implementat en el seu currículum el LIDERATGE POSITIU i la felicitat, a dia

Normativa i empresa

Dissabte dia inhàbil i altres
Aquest octubre entren en vigor algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 39/2015 de Procediment Administ

Propostes i suggeriments

Teatre
Al teatre s’utilitzen tècniques que ajuden als actors a generar emocions, millorar la seva comunicació, la seva empatia, la seva

Pàgines