Tècniques teatrals d'utilitat empresarial

Teatre

Al teatre s’utilitzen tècniques que ajuden als actors a generar emocions, millorar la seva comunicació, la seva empatia, la seva confiança, el seu autocontrol.

La paraula, la veu, l'espai, el cos, la història, són conceptes propis d'estudis d'arts escèniques, que ja venien aplicant conferenciants o responsables de comunicació.

D'un temps cap aquí, fonamentalment actors, tot i que també directors d'escena o guionistes, han vist en les empreses, una nova possibilitat de línia de negoci.

Cada vegada són més les companyies, que s'han adonat que accions formatives en tècniques teatrals són útils per a, entre moltes altres:

  • connectar millor amb el nostre interlocutor (comunicar)
  • potenciar la creativitat i la creació d'impacte (sorprendre)
  • guanyar seguretat, naturalitat i prevenir conflictes (convèncer)

Els resultats són molt positius, tant des d'un punt de vista intern (relacions entre persones de la mateixa organització), com a extern (clients, proveïdors, competidors, ...)

Finalment, de vegades, aquestes accions formatives, han derivat en la creació d'un grup “estable” de teatre dins de l’empresa (per pur oci), però que, sens dubte, reforça la pertinença de grup.

Per la nostra banda, estem encantats de contribuir a generar sinergies entre els nostres clients formadors (actors) i els nostres clients demandants d'aquesta formació.