Normativa i empresa

Exempció Prestacions per Maternitat

Exempció Prestació Maternitat

El Tribunal Suprem en sentència del passat 3 d'octubre ha ratificat, en contra del criteri de l'Agència Tributària i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i de Castella-Lleó, que les ajudes que reben les famílies de la Seguretat Social durant el període de baixa per maternitat estan exemptes de tributació en l'IRPF.

Llei de Reformes de l'Autònom

Llei Reforma Autònoms

La Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom articula una sèrie de mesures dirigides a disminuir les càrregues dels autònoms millorant les seves condicions.

Entre les mesures aprovades en l'àmbit laboral (Règim Especial de Treballadors Autònoms) i fiscal, destaquen:

Dissabte dia inhàbil i altres

Dissabte dia inhàbil i altres

Aquest octubre entren en vigor algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En destaquem sobretot 2, per la seva transcendència generalitzada:

Alerta! Associacions i participacions de loteria

Participacions Loteria

Les associacions (clubs esportius, corals, ampas, cases regionals), en arribar aquestes dates engeguen la venda participacions de loteria de Nadal amb recàrrec.

La reforma de la Llei 27/2014, i del Reial decret-Llei 01/2015, que regulen l'obligació de presentar Impost de societats, fan que es produeixi un fet important:

TGSS: De 6 a 3 dies

La publicació del Reial Decret 708/2015 el passat 25 de juliol introdueix, entre altres, una modificació molt important del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.

Noves Directrius de Control Fiscal 2015

Directrius Control Fiscal

L'11/03/2015 es va publicar al BOE, la Resolució de la Direcció general de la AEAT amb l'aprovació de les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015.

Entre les citades directrius es troben les següents:

Fiscalitat de les associacions

Associacions

La reforma fiscal aprovada a finals de novembre de 2014 implica canvis en les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de lucre.

Per a aquestes, el gran canvi, és que a partir del 2015, hauran de presentar, totes sense excepció, Declaració d'Impost sobre Societats (IS).

Reforma Fiscal 2015

Reforma Fiscal 2015

Finalment, la “tan esperada” reforma fiscal, es va publicar al BOE el 28 de novembre de 2014.

Respecte a l'IRPF, caldrà veure si, (de cara al proper 2015), tots aquests bombos i platerets de: reducció de trams + reducció de tipus + augments de mínims exempts, es tradueixen a la pràctica, en cada cas concret en particular, en una reducció del pagament d'impostos.

Sistema Cret@

Proyecto Cret@

La Tesorería General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en el nou sistema de liquidació directa de cotitzacions (Projecte Cret@), pel qual adopta un paper actiu en el procés de recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un model de facturació.

El nou mètode de cotització Cret@ substituirà a l'actual enviament dels fitxers i serà similar als esborranys de l'IRPF que l’Agencia Tributaria envia als contribuents.

Tarifa Plana per contractes indefinits

TGSS

El passat 1 de març es va publicar el RD Llei 3/2014 de mesures urgents per el foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

Estableix per la quota empresarial de contingències comunes una tarifa plana de 100 € mensuals pels contractes indefinits a jornada complerta, 75 € pels que tinguin una jornada de 30 a 40 h/setmanals i 50 € per les contractacions a jornada mínima de 20 a 30 h/setmanals.

Pàgines