Sistema Cret@

Proyecto Cret@

La Tesorería General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en el nou sistema de liquidació directa de cotitzacions (Projecte Cret@), pel qual adopta un paper actiu en el procés de recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un model de facturació.

El nou mètode de cotització Cret@ substituirà a l'actual enviament dels fitxers i serà similar als esborranys de l'IRPF que l’Agencia Tributaria envia als contribuents.

Mentre que en el sistema actual, l'enviament de la informació de les cotitzacions es realitza per part de les empreses i despatxos professionals a la TGSS i posteriorment la TGSS envia la quantitat resultant de la liquidació facilitada, amb el nou Sistema Cret@ és la TGSS la que envia la informació de les cotitzacions.

Les empreses i despatxos professionals hauran de verificar que la informació sigui correcta i hauran de confirmar-la perquè s'efectuï el pagament corresponent.

Donada la complexitat del projecte i els importants canvis que suposa, amb caràcter previ a la seva implantació s'està realitzant la fase pilot, en la qual diferents empreses i despatxos professionals estan realitzant enviaments de cotitzacions a través d'aquest nou sistema a manera de prova.

Està previst que, a partir d'octubre de 2014, la TGSS seleccioni gradualment empreses i despatxos professionals perquè es vagin incorporant al nou sistema de liquidació de quotes, donant un període transitori de 3 mesos perquè aquests s'adaptin.