Normativa i empresa

Normativa i empresa

Llei Reforma Autònoms
La Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom articula una sèrie de mesures dirigides a disminuir

Normativa i empresa

Dissabte dia inhàbil i altres
Aquest octubre entren en vigor algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 39/2015 de Procediment Administ

Normativa i empresa

Participacions Loteria
Les associacions (clubs esportius, corals, ampas, cases regionals), en arribar aquestes dates engeguen la venda participacions de...

Normativa i empresa

La publicació del Reial Decret 708/2015 el passat 25 de juliol introdueix, entre altres, una modificació molt important del...

Pàgines