Normativa i empresa

Normativa i empresa

TGSS
El passat 1 de març es va publicar el RD Llei 3/2014 de mesures urgents per el foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

Normativa i empresa

Gravamen Especial Loteríes
La Llei 16/2012 de 27 de desembre, va posar en marxa un tipus de gravamen especial que sotmetia a tributació, a partir del 01/01/...

Normativa i empresa

SEPA
A partir de l'1 de febrer de 2014, els comptes bancaris no estaran identificats amb les sigles CCC i tindran 20 dígits, sinó que...

Normativa i empresa

Ley 11/2013 de 26 de julio
La Llei 11/2013, que va publicar el BOE el 27 de juliol, recull la major part de les mesures acordades al febrer en el Reial...

Pàgines