Normativa i empresa

Normativa i empresa

Directrius Control Fiscal
L'11/03/2015 es va publicar al BOE, la Resolució de la Direcció general de la AEAT amb l'aprov

Normativa i empresa

Associacions
La reforma fiscal aprovada a finals de novembre de 2014 implica canvis en les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de...

Normativa i empresa

Reforma Fiscal 2015
Finalment, la “tan esperada” reforma fiscal, es va publicar al BOE el 28 de novembre de 2014.

Normativa i empresa

Proyecto Cret@
La Tesorería General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en el nou sistema de liquidació directa de...

Pàgines