Allargar la Vida

Allargar la vida

Edward Diener, psicòleg i professor en la University of Illinois, és un dels principals investigadors en el camp del benestar subjectiu, col·laborador de l'Enquesta Gallup (que inclou 155 països i representa el 99 % de la població), Premi Científic Distingit Lifetime Career 2012, compta amb diversos doctorats honoris causa, etc …

Diener ha revisat més de 160 estudis científics que relacionen l'estat positiu de la ment i la longevitat i les conclusions són:

“Tenint en compte que la felicitat és una qüestió d'actitud, encara que no pot, per si mateixa, prevenir o guarir malalties, és més forta l'evidència que les emocions positives i el gaudir de la vida contribueixen a una millor salut i una vida útil més llarga, que l'evidència que vincula l'obesitat amb reducció de la longevitat”

En aquesta línia, un estudi de la Universidad de Navarra, conclou que el riure dispara la dopamina (que és l'hormona de la felicitat), oxigena el cervell i accelera el cor, i que riure 15 minuts al dia, a part de relaxar i combatre l'estrès, i allarga la vida 4’5 anys de mitjana.

En aquest enllaç teniu l'oportunitat de fer-ho.