Normativa i empresa

Normativa i empresa

Reforma Fiscal 2015
Finalment, la “tan esperada” reforma fiscal, es va publicar al BOE el 28 de novembre de 2014.

Normativa i empresa

Proyecto Cret@
La Tesorería General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en el nou sistema de liquidació directa de...

Normativa i empresa

TGSS
El passat 1 de març es va publicar el RD Llei 3/2014 de mesures urgents per el foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

Normativa i empresa

Gravamen Especial Loteríes
La Llei 16/2012 de 27 de desembre, va posar en marxa un tipus de gravamen especial que sotmetia a tributació, a partir del 01/01/...

Pàgines