Reforma Fiscal 2015

Reforma Fiscal 2015

Finalment, la “tan esperada” reforma fiscal, es va publicar al BOE el 28 de novembre de 2014.

Respecte a l'IRPF, caldrà veure si, (de cara al proper 2015), tots aquests bombos i platerets de: reducció de trams + reducció de tipus + augments de mínims exempts, es tradueixen a la pràctica, en cada cas concret en particular, en una reducció del pagament d'impostos.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual, segueix en vigor (pels que van adquirir abans del 01/01/2013) i per tant qui va desgravar habitatge habitual l'any passat, aquest any la deducció segueix en peu (també per als anys vinents, si no es reforma la reforma actual).

Els autònoms/professionals redueixen pel 2015 al 19% la retenció de les seves factures (al 2014 el 21%)

Els lloguers de locals redueixen també la retenció pel 2015, es queda en el 20% (21% en el 2014) i 19% pel 2016.

Les famílies nombroses, tenen una deducció nova de 1200€, i a partir del 7 de gener la poden sol·licitar en modalitat de pagament anticipat (100€ cada mes)

L’IS (impost de societats) tindrà un tipus general del 28%, en lloc del 30%, i es creen noves reserves de capitalització i anivellació, que permetran reduir la “factura fiscal” (o almenys això sembla a priori).

Quant a l'IVA, Impost sobre la renda de no residents, Impost de successions i donacions, Impostos especials, etc… la repercussió de la reforma no té massa rellevància a nivell general.