Normativa i empresa

Normativa i empresa

Participacions Loteria
Les associacions (clubs esportius, corals, ampas, cases regionals), en arribar aquestes dates engeguen la venda participacions de...

Normativa i empresa

La publicació del Reial Decret 708/2015 el passat 25 de juliol introdueix, entre altres, una modificació molt important del...

Normativa i empresa

Directrius Control Fiscal
L'11/03/2015 es va publicar al BOE, la Resolució de la Direcció general de la AEAT amb l'aprov

Normativa i empresa

Associacions
La reforma fiscal aprovada a finals de novembre de 2014 implica canvis en les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de...

Pàgines