Tributació de la Loteria

Gravamen Especial Loteríes

La Llei 16/2012 de 27 de desembre, va posar en marxa un tipus de gravamen especial que sotmetia a tributació, a partir del 01/01/2013, els premis pagats derivats de sorteigs procedents de les loteries i apostes d'organització Estatal, Autonòmica, Creu Roja o la Once, entre altres.

A la vista de les dates que s’atansen, si la sort us acompanya, tingueu en compte que els primers 2500 € estaran exempts, i la resta tributaran al 20% (en el cas de persones físiques).

En el moment del cobrament, els perceptors suportaran una retenció o ingrés a compte del 20%, que els organismes pagadors estan obligats a realitzar.

Caldrà tenir també en compte que si l'import del premi és superior a 2500 €, i existeix més d'un titular del premi, l'exempció serà igualment de 2500 i es distribuirà en proporció al nombre de titulars.

Per aquells tingueu aquest “problema”, a continuació us deixem l'enllaç corresponent de l'Agència Tributària; per aquells que no el tingueu, ja ho sabeu de cada any: salut.

En el cas de premis o sorteigs procedents d'altres organismes privats (TV, internet, bingos,…), no existeixen canvis, és a dir, tributen al tipus general de l'IRPF (en segons quins casos fins al 56%) i estan sotmesos a retenció del 21%.