Tarifa Plana per contractes indefinits

TGSS

El passat 1 de març es va publicar el RD Llei 3/2014 de mesures urgents per el foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

Estableix per la quota empresarial de contingències comunes una tarifa plana de 100 € mensuals pels contractes indefinits a jornada complerta, 75 € pels que tinguin una jornada de 30 a 40 h/setmanals i 50 € per les contractacions a jornada mínima de 20 a 30 h/setmanals.

Aquesta reducció s’aplica durant els primers dos anys de contracte i és ampliable a un any més per empreses de menys de 10 treballadors amb una reducció del 50% sobre la quota de contingències comunes.

És important saber que la mesura afecta només a les contingències comunes, que són una part del total de la quota empresarial, concretament el 23,6% de la retribució bruta.

No afecta a la cotització per les altres contingències (atur, FOGASA i formació professional) que suposen un cost del 6,3% de la retribució bruta i tampoc a la cotització per accident de treball, que va de l’1% al 6,7% en funció de l’activitat de l’empresa i l’ocupació del treballador, i que s’han d’ingressar de forma íntegra a banda dels 100 €.

Cal tenir en compte que l’empresa ha de complir una sèrie de requisits com ara estar al corrent de pagament de la SS i Hisenda, que la nova contractació suposi un increment de la plantilla i mantenir durant tres anys tant el nivell d’ocupació indefinida com el total d’empleats a l’empresa.

En el cas d’incompliment s’hauran de liquidar les diferències que no s’hagin ingressat.

En aquest enllaç podeu fer un cop d'ull, si us ve de gust.