Normativa i empresa

Normativa i empresa

Bens i Drets a l'estranger
  La Orden HAP/72/2013, ha aprovat el model 720 de Declaració de béns i drets a l'estranger.

Normativa i empresa

La Llei 16/2012, publicada el 28 de desembre, conté diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances...

Normativa i empresa

La Llei 7/2012, publicada el 30 de octubre de 2012 comporta modificacions importants que reforcen a l'Administra

Normativa i empresa

Informar-vos que ha començat la tramitació parlamentaria del Projecte de llei de Presupuestos Generales del Estado 2013. Aquí us...

Pàgines