Exempció Prestacions per Maternitat

Exempció Prestació Maternitat

El Tribunal Suprem en sentència del passat 3 d'octubre ha ratificat, en contra del criteri de l'Agència Tributària i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i de Castella-Lleó, que les ajudes que reben les famílies de la Seguretat Social durant el període de baixa per maternitat estan exemptes de tributació en l'IRPF.

Aquest criteri, ja s'aplicarà en les liquidacions d'aquest mateix mes; i els contribuents que haguessin tingut fills/filles a partir d'octubre de 2013, i s'haguessin beneficiat d'aquestes prestacions, podran sol·licitar la modificació de la declaració de la renda corresponent.

És de suposar, que quedaran afectades també les prestacions de paternitat.

Els contribuents que van rebre aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració o declaracions d'IRPF en les quals les haguessin inclòs.

L'import a retornar en concepte d'ingrés indegut, en el cas de prestacions de maternitat, dependrà del tipus impositiu aplicat en cada cas, tot i que, calculant un sou brut anual de 25.000 €, podria estar al voltant de 2.000 €.