Comentaris a Projectes de Llei en tramitació

Informar-vos que ha començat la tramitació parlamentaria del Projecte de llei de Presupuestos Generales del Estado 2013. Aquí us deixem un enllaç amb breus comentaris al respecte.

Enllaç

Igualment ha començat la tramitació del Projecte de Llei pel que s’adopten diverses mesures tributaries dirigides a la consolidació de les finances públiques y a l’impuls de l’activitat econòmica que conté importants canvis tributaris com la supressió, a partir de 2013, de la deducció per adquisició d’habitatge, la implantació d’un gravamen sobre els premis de sortejos i jocs fins ara exempts, la integració de les plusvàlues generades en un any o menys en la base general de l’IRPF, la possibilitat d’acollir-se a una actualització de balanços pagant un peatge fiscal del 5%, o la limitació per a les empreses que no siguin pimes de la deduïbilitat de les amortitzacions.

Per a accedir als comentaris d’urgència sobre aquest projecte normatiu fes click a l’enllaç següent: