Atenció a la "Atenció al client"

Atenció al Client

American Express ha publicat un estudi que revela que un client satisfet explica la seva experiència a 8 persones, mentre que un client insatisfet ho fa amb 21 persones.

Millorar la satisfacció del client requereix tenir ben definida l'estratègia de servei, per a això és necessari:

  • Avaluar les necessitats reals del client, identificant la percepció que té dels nostres serveis, així com les seves expectatives futures.
  • Comunicar a tot l'equip, els objectius del servei al client, aportant formació i incentivant la seva actitud positiva (empatia, dedicació, alineació amb aquests objectius, ...)
  • Establir metes quantificables que mesuren el nivell de satisfacció del client, creant objectius a assolir i mantenir, i reconeixent / premiant el seu assoliment.

Companyies com Amazon, Zappos o Harley Davidson solen ser exemple per les seves estratègies de servei al client, aquestes son 5 de seves claus comuns d’èxit:

  1. Tenen cura al seu valuós equip humà, orgullós de pertànyer i implicat la companyia.
  2. Parlen al seu client en el seu mateix llenguatge: idioma, costums i cultura (distingint si és de la Xina o Portugal).
  3. Faciliten la comunicació bidireccional (directa amb el client), facilitat, sens dubte, per l'ús de les xarxes socials.
  4. Promouen la millora de la comunicació interna, clau per a "remar" tots en la mateixa direcció.
  5. Gestionen i aprofiten la seva base de dades, preveient futures necessitats del client, el que el sorprendrà i fidelitzarà.

Adjuntem un vídeo que creiem interessant al fil de l'exposat.