Actualitat

Normativa i empresa

La publicació del Reial Decret 708/2015 el passat 25 de juliol introdueix, entre altres, una modificació molt important del...

Motivació i lideratge

Si diuen "no hi arribes", de puntetes ho aconseguim
Sovint, contacten amb nosaltres emprenedors, futurs empresaris. El seu objectiu és aconseguir l'èxit empresarial.  

Normativa i empresa

Directrius Control Fiscal
L'11/03/2015 es va publicar al BOE, la Resolució de la Direcció general de la AEAT amb l'aprov

Normativa i empresa

Associacions
La reforma fiscal aprovada a finals de novembre de 2014 implica canvis en les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de...

Pàgines